نمایی از روستای وحدت آباد در شهرستان بهاباد استان یزد که با تبدیل حمام عمومی خورشیدی روستا که بلا استفاده رها شده بود به آبگرمکن های خورشیدی خانگی رضایت مندی خوبی در مردم روستا ایجاد کرده است.