آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن های خورشیدی یک راه حل مناسب برای کاهش مصرف سوخت و حفاظت محیط زیست است. در ایران سالانه ۶۰ میلیارد مترمکعب گاز در بخش خانگی مصرف می شود که یک سوم آن مربوط به گرمایش آب است. یعنی در حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب. با توسعه آبگرمکن های خورشیدی میتوان بیش از نیمی از این میزان یعنی ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز را صرفه جویی نمود. البته تحقق این امر مستلزم برنامه ریزی و تلاش وافر است.