آبگرمکن خورشیدی

استخرهای آبگرم خورشیدی

معرفی محصول

آبگرمکن خورشیدی

گرمایش خورشیدی استخرهای شنا روشی بسیار موثر است که هم دارای صرفه جویی انرژی است و هم هزینه ها را کاهش می دهد. گرمایش خورشیدی می تواند به مدار موجود گرمایش استخر شنا اضافه گردد و از هزینه نگهداری پایینی برخوردار است.

اندازه و جهیک سیستم گرمایش خورشیدی نمونه شامل کلکتورهایی است که از صفحاتی تشکیل شده است. هر صفحه شامل لوله هایی است که header نامیده می شوند و با لوله های باریکی به هم وصل شده اند که با تابش خورشید بر آنها ، آّب گرم شده و به جریان می افتد. اندازه کلکتور مورد نیاز برای یک استخر شنا به عوامل متعددی بستگی دارد. از جمله این عوامل: اندازه استخر، وضعیت آب و هوا ، دمای آب مورد نیاز، شرایط وزش باد ، میزان سایه بودن استخر و میزان استفاده از استخر می باشد.

تجهیزات

آبگرمکن خورشیدی

کلکتورها:
میزان صفحات خورشیدی مورد نیاز: معمولا ، کل سطح مورد نیاز کلکتور خورشیدی برابر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سطح استخر شناست. در مناطق سردتر باید سطح کلکتورها را افزایش داد. همچنین افزایش سطح کلکتورها باعث افزایش تعداد روزهای استفاده از استخر می شود.

از نظر جهت نیز کلکتور باید رو به جنوب و به زاویه عرض جغرافیایی منطقه باشد. اگر نمی توان کلکتورها را رو به جنوب قرار داد ، کلکتور نمی تواند انرژی کافی از خورشید جذب کند و لذا باید سطح کلکتور بیشتری استفاده شود. می توان کلکتورها را روی سقف یا در نزدیک استخر بر روی یک پایه ، جایی که تابش خورشیدی مناسب دارد قرار داد.

روکش روی استخر
استخرها گرما را به سه طریق جابجایی ، تبخیر و تابش از سطح خود و به طریق هدایت از طریق دیواره های استخرازدست می دهند. بطورمتوسط استخرهای رو باز ، ۹۰ درصد گرمایشان را از طریق سطح از دست می دهند: ۷۰ درصد بوسیله جابجایی و تبخیر ، ۲۰ درصد بوسیله تابش به آسمان. حدود ۱۰ درصد نیز بوسیله هدایت از دیواره ها و کف هدر می رود.

بهترین راه جلوگیری از افت حرارت ناشی از تبخیر استفاده از روکش پلاستیکی استخر است. یک روکش شفاف بهتر از مات است چون در طول روز اجازه میدهد تا خورشید استخر را گرم کند. کشیدن روکش روی استخر بین ۵ تا ۱۰ درجه دمای آب را بالاتر می برد.

نگهداری و مراقبت از تجهیزات :
بسیاری از استخرها دارای یک سیستم فیلترینگ جهت تصفیه آب هستند. لوله های سیستم خورشیدی به لوله های همین سیستم فیلترینگ فعلی وصل می شود. یک سیستم کنترلی ، مدار جریان آب بین پمپ و فیلتر و استخر را کنترل می کند.
اگر سیستم خورشیدی به وضع موجود اضافه شود ، ممکن است به دلیل ضعیف بودن پمپ فعلی ، به یک پمپ اضافی جهت فرستادن آب به مدار کلکتورها نیاز داشته باشد.
در مناطقی که امکان یخ زدگی در زمستان وجود دارد، لازم است یک مخزن تخلیه جهت تخلیه کل آب سیستم کلکتورها جهت جلوگیری از یخ زدگی نیز باید پیش بینی گردد.

آبگرمکن خورشیدی
آبگرمکن خورشیدی
برای درخواست مشاوره کافیست فرم زیر را تکمیل نمایید