استفاده از انرژی خورشید در ساختمان

میزان انرژی‌ای که خورشید در مدت زمان یک ساعت به زمین ارزانی می‌دارد، معادل انرژی مورد نیاز تمام انسان‌ها در طول یک سال است. در ایران روزانه به طور متوسط ۵/۵ کیلو وات ساعت انرژی خورشیدی بر هر متر مربع از سطح زمین می تابد و ۳۰۰ روز آفتابی در ۹۰% خاک کشور داریم.

مساحت ایران تقریبا ۱۶۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع یعنی حدود ۱۰۱۲ × ۶/۱ متر مربع است.

میزان تابش روزانه انرژی خورشید در ایران برابر است با ۱۰۱۲×۵/۵×۶/۱ کیلو وات ساعت و میزان کل تابش خورشید در طول روز برای ایران تقریبا برابر است با ۱۰۹×۹ مگاوات ساعت می باشد. اگر تنها از ۱% مساحت ایران انرژی خورشیدی را دریافت کرده و راندمان سیستم دریافت انرژی تنها ۱۰ % باشد، باز هم می توانیم روزانه ۱۰۶×۹ مگاوات ساعت انرژی از خورشید دریافت کنیم.

نقشه تابش در ایران

انرژی خورشیدی؛ فراوان‌ترین انرژی در جهان

میزان انرژی‌ای که خورشید در مدت زمان یک ساعت به زمین ارزانی می‌دارد، معادل انرژی مورد نیاز تمام انسان‌ها در طول یک سال است؛ گزاره‌ای عجیب و البته تکان‌دهنده. باور این واقعیت که انرژی مورد نیاز سالیانه ۷ میلیارد انسان برای گرمایش، سرمایش، حمل‌ونقل و …، در طی یک ساعت از خورشید به زمین می‌رسد، اما ما برای تامین انرژی، زمین را کاویده و در جستجوی سوخت‌های فسیلی آن را تکه‌تکه می‌کنیم، سخت و تاسف‌بار است. شکل زیر این واقعیت را به خوبی به تصویر می‌کشد. میزان انرژی که زمین در طول یکسال از خورشید دریافت می‌کند با رنگ نارنجی و میزان انرژی مصرفی سالانه جهان با رنگ آبی نشان داده ‌شده ‌است. از طرف دیگر مکعب‌های سبز، قرمز، خاکستری و زرد کل ذخایر فسیلی موجود در جهان را نشان می‌دهد که مجموع آن‌ها حتی کمتر از انرژی یک‌سال خورشید است. به علاوه در میان انرژی‌های تجدیدپذیر نیز، انرژی خورشیدی فراوان‌ترین انرژی محسوب می‌شود.

منابع انرژی در دسترس در مقابل میزان مصرف انرژی یک سال جهان

مسئله دیگری که لزوم بهره‌ گیری از انرژی خورشیدی را دوچندان می‌کند، پیامدهای زیست‌ محیطی حاصل از به‌ کارگیری انبوه سوخت‌های فسیلی و انتشار کربن است. بر اساس دورنمای فناوری انرژی ETP2008)) ،۳۸ درصد از کاهش انتشار کربن در سال ۲۰۵۰، از طریق اصلاح سبد تولید برق جهان صورت می‌گیرد. برای دستیابی به این مهم، نقشه‌ راه آبی آژانس بین‌المللی انرژی Blue Map)) باید اجرایی شود که در آن سهم تولید برق خورشیدی ۱۱ درصد در نظر گرفته شده‌ است. هدف نقشه‌ راه آبی آژانس، رساندن سطح انتشار کربن سال ۲۰۵۰ به نصف مقدار حال حاضر، یعنی ۱۴ میلیارد تن در سال است. در صورتی که ۱۱ درصد تولید برق از انرژی خورشیدی در سال ۲۰۵۰ محقق شود، سالانه ۲٫۵ میلیارد تن کربن کمتر به محیط ‌زیست تحمیل خواهد شد.