استودیو موسیقی خورشیدی

استودیوی موسیقی که ۱۰۰% با انرژی خورشیدی کار می کند

استودیوی تورتوگا بلانکو موسیقی که بر اساس انرژی های سبز ساخته شده، تجهیزاتش نیز با انرژی خورشیدی کارمی کند. استودیو که به ماشین سبز معروف است توسط۱۸ پانل خورشیدی کار می کند. انرژی تبدیل شده به کنترل کننده های انرژی هدایت می شود که توسط ۸ باطری قوی ذخیره می گردد. آنها کمی متفاوت تر از باطری های معمولی خودرو هستند. این باطریها ۶ ولت هستند، اما به نحوی متصل می شوند که در نهایت ۱۲ ولت انرژی خواهند داد.
به خاطر باطری ها ماشین سبز بعد از اینکه خورشید هم غروب کرد می تواند برق داشته باشد. باطری ها سیستمی دارند که مدام آنها را کنترل می کند که تخلیه کامل نشوند، ضمنا برای بهینه سازی سیستم یک ژنراتور بادی کوچک هم در آن موجود است. به این صورت هست که در شب یکسری شارژرهای کوچک جایگزین می شوند.