آبگرمکن خورشیدی

تعویض آبگرمکن‌های هیزمی روستائیان حاشیه مناطق جنگلی مهدیشهر با آبگرمکن خورشیدی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر از تلاش برای قطع وابستگی روستاییان حاشیه مناطق جنگلی به چوب درختان جنگی با تامین آبگرمکن‌های خورشیدی با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی در مهدیشهر خبر داد.

حمیدرضا عبدوس در نشست مدیران منابع طبیعی این استان اظهار کرد: با هدف حفاظت از جنگل‌ها تعداد ۱۵ آبگرمکن خورشیدی در بین بهره‌برداران شهرستان مهدیشهراز محل اعتبارات صندوق توسعه ملی توزیع شد ه است.

وی از تحویل آبگرمکن خورشیدی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به تعداد ۱۵ دستگاه در بین بهره برداران این شهرستان خبر داد و این اقدام را در راستای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع از تخریب و ریشه‌کنی عنوان کرد و دستاورد آن را جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان جنگلی با جایگزینی آبگرمکن های خورشیدی به جای آبگرمکن‌های هیزمی دانست.

عبدوس خاطرنشان کرد: این تعداد در اجرای طرح حفاظت مشارکتی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با هدف کاهش و قطع وابستگی جوامع محلی به استفاده از چوب و هیزم جنگلی جهت مصرف تامین آب گرم به بهره برداران روستایی شهرستان مهدیشهر واگذار شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر اضافه کرد: مهمترین هدف از اجرای این طرح کاهش فشار وارده بر جنگل‌ها و منابع طبیعی از سوی بهره برداران است و اینکه این قشر خود را در قبال حفظ جنگل‌ها و مراتع مسئول دانسته و از قطع بی رویه درختان و بوته کنی برای مصارف مختلف خودداری کنند.