اطلاعات تکمیلی
کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان:شاهرود– روستا:عباس آباد
نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
تعداد کلکتور:۵۴ عدد (۱۰۸ مترمربع سطح جاذب)
ظرفیت سیستم:۱۲۸ نفر آبگرم در روز
تاریخ نصب:آذر ۸۵