اطلاعات تکمیلی
کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: کلاته اسد
نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
تعداد کلکتور:۵۰ عدد (۱۰۰ مترمربع سطح جاذب)
ظرفیت سیستم:۱۲۰ نفر آبگرم در روز
تاریخ نصب:مهر ۸۵