ساخت آبگرمکن خورشیدی با قابلیت استفاده از سیستم مکمل گازی