منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی

محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود
نوع سیستم:وکیوم تیوب
مدل:۲۴۲۴TVE
تعداد:یک دستگاه
سال نصب:۹۴