ویلای شخصی لالان – تهران

اطلاعات تکمیلی

محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان: تهران
نوع سیسستم:پمپدار
تعداد کلکتورها:۳عدد ( ۶متر مربع سطح جاذب)
ظرفیت مخزن:۲۵۰لیتر
سال نصب:۹۰