ویلای شخصی لواسان

اطلاعات تکمیلی

محل نصب سیستم:استان: تهران- لواسانات
نوع سیسستم:پمپدار
تعداد کلکتورها:۱۲عدد( ۲۴ متر مربع سطح جاذب)
ظرفیت مخزن:۵۰۰ لیتر
سال نصب:خرداد ۹۰