پروژه آبگرمکن خورشیدی سیری

پروژه آبگرمکن خورشیدی شهرک مسکونی شرکت نفت جزیره سیری