Wednesday، 15 Shawwal 1440

كيف محمى نظام التسخين الشمسي في غرفة المحركات

در این مقاله سعی داریم تا نحوه اتصال آبگرمکن های خورشیدی را به موتورخانه های رایج توضیح دهیم.

دیاگرام مربوط به یک موتورخانه نمونه را در شکل زیر مشاهده می نمایید.

همان طور که در دیاگرام فوق نشان داده شده است بویلر به صورت یک سیکل بسته کار تغذیه رادیاتور و مخزن آب گرم مصرفی را برعهده دارد. آب داغ بویلر از طریق سیکل بسته وارد مدار رادیاتور ها می شود و آنها را گرم می کند.

همچنین در سیکل دوم آب وارد جدار دوم مخزن آب گرم مصرفی می شود و از آن طریق شروع به گرم کردن آب سرد مخزن می کند. بنابراین بر طبق سیستم موجود فرایند گرمایش فضا و تامین آب داغ مصرفی از طریق بویلر و طی سیکل فوق اتفاق می افتد.

معمولا در دو فصل تابستان و بهار و قسمتی از پاییز سیکل مربوط به بویلر ها با بستن شیرهای آن از مدار خارج می گردد و فقط سیکل تامین آب گرم مصرفی فعال است.

حال برای اینکه در مصرف انرژی صرفه جویی گردد سیستم آب گرم خورشیدی می تواند وارد مدار شود. در حقیقت آبگرمکن خورشیدی می تواند آب گرم مصرفی را در فصل تابستان به صورت کامل و در ماه های دیگر قسمتی از آن را تامین کند. آبگرمکن خورشیدی به صورت میانگین حدود 60 درصد انرژی مورد نیاز برای تامین آب گرم مصرفی را در طول سال تامین می کند.

نمودار زیر نحوه اتصال آبگرمکن خورشیدی به سیستم موتورخانه را نشان می دهد.

همان طور که دیاگرام فوق نشان می دهد سیستم آبگرم خورشیدی با سیستم موتورخانه تلفیق شده است. با نگاهی به مدار خورشیدی متوجه می شویم که آب مخزن خورشیدی توسط کالکتور خورشیدی گرم می شود و آب گرم تولید شده به جای آب سرد ورودی به مخزن آب گرم مصرفی موتورخانه وارد می شود. بنابراین به جای آب سرد آب گرم وارد مخزن آب گرم مصرفی موتورخانه می شود و در فصل زمستان و پاییز به صورت سیستم کمکی بویلر عمل می کند و باعث کاهش انرژی مصرفی بویلر می شود و در فصل تابستان و بهار سیستم موتورخانه می تواند کاملا خاموش و از مدار خارج شود و فقط سیستم خورشیدی در مدار باشد. در این صورت سیستم خورشیدی کاملا کنترل تامین آب گرم را برعهده می گیرد و در مواردی که تابش خورشید به اندازه کافی نباشد سیستم کمکی که در آبگرمکن خورشیدی تعبیه شده است وارد عمل می شود.

بنابراین سیستم آبگرمکن خورشیدی به تنهایی می تواند در فصول گرم سال کار تامین آب گرم را برعهده بگیرد و سیستم موتورخانه کاملا از مدار خارج می گردد.

نمونه هایی از این سیستم توسط شرکت سولاركار در کشور طراحی و اجرا گردیده است که در عمل بسیار موفقیت آمیز بوده است و باعث کاهش چمشگیر مصرف انرژی گردیده است.