آبگرمکن خورشیدی عمومی

آبگرمکن خورشیدی عمومی سولاركار مي توانند براساس ظرفيت خود به تعداد متفاوتي از كلكتورهاي خورشيدي متصل شوند.

انتخاب كلكتور ها براساس موقعيت جغرافيايي و نوع كاربري دستگاه انجام مي شود.

كلكتور در تعداد مشخص بر اساس ميزان مصرف آبگرم روزانه
مخازن كويل دار جهت ذخيره آبگرم در حجم زياد
پمپ هاي سيركولاسيون جهت گردش سيال داخل كلكتورها و تبادل حرارتي با تانك
منبع هاي انبساط جهت تعادل سيال
تاسيسات مربوطه جهت تبادل و انتقال حرارت