دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی رشت

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی مدرسه رشت

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی مدرسه راهنمایی

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی مدرسه ابتدایی

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی دریاچه گهر

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی سپید دشت

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی پل دختر

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی نور آباد

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی دورود

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی الیگودرز

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی کرمان

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی ایستگاه راه آهن اراک

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی ایستگاه راه آهن قم

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی سیری

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی چابهار

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی راه آهن سبزوار

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی دماوند

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

استخر خورشیدی – نیشابور

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: خراسان رضوی- نیشابور نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۱ عدد ( ۲۲متر مربع سطح جاذب) سال نصب:۸۹
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ساختمان مسکونی – استخر خورشیدی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار- Drain Back ( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۱۴ […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ساختمان لواسان – استخر خورشیدی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – سوهانک نوع سیسستم:پمپدار- Drain Back (بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۱۰ عدد ( […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ساختمان مسکونی سوهانک – استخر خورشیدی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – سوهانک نوع سیسستم:پمپدار- Drain Back (بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۱۰ عدد ( […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی لواسان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- لواسانات نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۲عدد( ۲۴ متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۵۰۰ لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی -تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۲عدد ( ۲۴متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:پیشگرم […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

مدرسه-استان سمنان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان : گرمسار نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۲عدد(۴مترمربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۲۵۰لیتر آب گرم […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی لالان – تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۳عدد ( ۶متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۲۵۰لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی -تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۸عدد ( ۱۶متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۵۰۰لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی -سرخده جابان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱عدد ( ۲متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۲۵۰لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل مسکونی گرگان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: گلستان- شهرستان: گرگان نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۶عدد( ۳۲متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۱۰۰۰ لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی لواسان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۲عدد ( ۲۴متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۵۰۰لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ساختمان اداری – استان تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان تهران – شهر تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۲عدد (۲۴مترمربع سطح مفید جاذب) ظرفیت مخزن:۱۲۰۰ لیتر […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو(ساختمان آموزش)

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار – با سیستم کمکی گازی و برقی تعداد […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره): تصفیه خانه مرکزی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار – با سیستم کمکی گازی و برقی تعداد کلکتورها:۱ […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

اداره هواشناسی – استان مرکزی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: مرکزی – شهرستان: اراک نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۲عدد( ۴متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۲۵۰لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کارخانه سایپا دیزل

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:مپدار – با سیستم کمکی گازی و برقی مدل: […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو(ساختمان برنامه ریزی)

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار – با سیستم کمکی گازی و برقی مدل: […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو(ساختمان بازرگانی)

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار – با سیستم کمکی گازی و برقی مدل: […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

مجتمع مسکونی تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان تهران شهرستان تهران نوع سیسستم:پمپدارعمومی تعداد کلکتورها:۵۶ ظرفیت مخزن:۵۰۰۰ سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی ارومیه

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: آذربایجان غربی- شهرستان: ارومیه نوع سیسستم:پمپدار- Drain Back ( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۸ […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کارخانه پاژن سفیت-سمنان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان سمنان نوع سیستم:ترموسیفونی مدل لوله خلأ با کمکی برقی مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:۴ دستگاه […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

سرویس بهداشتی-تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان:تهران-شهرستان:تهران نوع سیستم:ترموسیفونی با کمکی برقی مدل:۱۵۱TCE تعداد:۲ دستگاه سال نصب:۹۳