دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی کرمان

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کارخانه پاژن سفیت-سمنان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان سمنان نوع سیستم:ترموسیفونی مدل لوله خلأ با کمکی برقی مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:۴ دستگاه […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

سرویس بهداشتی-تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان:تهران-شهرستان:تهران نوع سیستم:ترموسیفونی با کمکی برقی مدل:۱۵۱TCE تعداد:۲ دستگاه سال نصب:۹۳
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی-استان خراسان شمالی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان خراسان شمالی -شهرستان اسفراین نوع سیستم:ترموسیفونی وکیوم تیوب-باسیستم کمکی برقی مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۲
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

شرکت ملی پخش فرآورده های نقت ایران-منطقه غرب

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان:کرمانشاه – شهرستان:کرمانشاه نوع سیستم:ترموسیفونی باسیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۲
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

پروژه حمام های سیار عشایر-استان اصفهان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان : اصفهان-شهرستان: اصفهان نوع سیستم:ترموسیفونی – باسیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۵ دستگاه سال نصب:۹۲
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی -مرودشت

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان فارس-شهرستان : مرودشت نوع سیستم:ترموسیفونی مدل لوله خلأ با کمکی برقی مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

شهرداری (سرویس بهداشتی )-استان تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان تهران-شهرستان تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – باسیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۲
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

شهرداری (نمازخانه)-استان تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان :تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۱دستگاه سال نصب:۹۱
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

شهرداری (سرویس بهداشتی)-استان تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان :تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۱دستگاه سال نصب:۹۱
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

پروژه دامداری-استان خراسان شمالی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: خراسان شمالی- شهرستان :آشخانه نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۳ دستگاه سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی – تبریز

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: آذربایجان شرقی- شهرستان : تبریز نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۲۰۲۰TVE […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

اداره امورعشایر -استان سمنان

اطلاعات تکمیلی استان:سمنان- شهرستان : سمنان نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:۱ دستگاه سال نصب:۹۱۰
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

امورعشایر-استان کرمان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: کرمان- شهرستان : بافت نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۱دستگاه سال نصب:۹۱
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل مسکونی- تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA سال نصب:زمستان ۹۰
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

شهرداری – استان گیلان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: گیلان- شهرستان املش نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۰۲TVE سال نصب:۹۰
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

مجتمع تفریحی ساختمان اساتید- استان گیلان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: گیلان- شهرستان املش نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۴TCEAH سال نصب:زمستان ۹۰
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

شرکت رس: ساختمان پیش ساخته سریع الاحداث

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۲۵۲TCEAH […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل مسکونی در روستای علی آباد

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: یزد – روستا: علی آباد نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۱۸۱TCEAH […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

پروژه ۸۰ واحد مسکونی در استان سیستان و بلوچستان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: سیستان و بلوچستان = شهرستان : زاهدان نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱۸۱TCEAH […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو(ساختمان فروش)

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲ دستگاه تعداد:۲۵۲TCEAH […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل مسکونی در روستای علی آباد

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: یزد – روستا: علی آباد نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۱۸۱TCEAH […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴رر
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

سرویس بهداشتی – بوستان بانو

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان تهران شهرستان تهران نوع سیستم:هیت پایپ (پرفشار) مدل:۲۰۲۴TH تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

سرویس بهداشتی بوستان یاس

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان تهران شهرستان تهران نوع سیستم:هیت پایپ (پرفشار) مدل:۲۰۲۴TH تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴