مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی لواسان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- لواسانات نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۲عدد( ۲۴ متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۵۰۰ لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی -تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۲عدد ( ۲۴متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:پیشگرم […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

مدرسه-استان سمنان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان : گرمسار نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۲عدد(۴مترمربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۲۵۰لیتر آب گرم […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی لالان – تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۳عدد ( ۶متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۲۵۰لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی -تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۸عدد ( ۱۶متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۵۰۰لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی -سرخده جابان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱عدد ( ۲متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۲۵۰لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل مسکونی گرگان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: گلستان- شهرستان: گرگان نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۶عدد( ۳۲متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۱۰۰۰ لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی لواسان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۲عدد ( ۲۴متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۵۰۰لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ساختمان اداری – استان تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان تهران – شهر تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۲عدد (۲۴مترمربع سطح مفید جاذب) ظرفیت مخزن:۱۲۰۰ لیتر […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو(ساختمان آموزش)

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار – با سیستم کمکی گازی و برقی تعداد […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره): تصفیه خانه مرکزی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار – با سیستم کمکی گازی و برقی تعداد کلکتورها:۱ […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

اداره هواشناسی – استان مرکزی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: مرکزی – شهرستان: اراک نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۲عدد( ۴متر مربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۲۵۰لیتر سال […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کارخانه سایپا دیزل

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:مپدار – با سیستم کمکی گازی و برقی مدل: […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو(ساختمان برنامه ریزی)

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار – با سیستم کمکی گازی و برقی مدل: […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو(ساختمان بازرگانی)

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار – با سیستم کمکی گازی و برقی مدل: […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

مجتمع مسکونی تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان تهران شهرستان تهران نوع سیسستم:پمپدارعمومی تعداد کلکتورها:۵۶ ظرفیت مخزن:۵۰۰۰ سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ویلای شخصی ارومیه

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: آذربایجان غربی- شهرستان: ارومیه نوع سیسستم:پمپدار- Drain Back ( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۸ […]