مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای لایبید

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان اصفهان -شهرستان میمه نوع سیستم:پمپدار ظرفیت سیستم:۱۲۰۰ لیتری تاریخ نصب:سال ۸۹
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای کردآباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: کردآباد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای مزج

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: مزج نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای جیلان

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: جیلان نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای ری آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: ری آباد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به […]