مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای لایبید

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان اصفهان -شهرستان میمه نوع سیستم:پمپدار ظرفیت سیستم:۱۲۰۰ لیتری تاریخ نصب:سال ۸۹
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای کردآباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: کردآباد نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای مزج

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: مزج نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای جیلان

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: جیلان نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای ری آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: ری آباد نوع سیستم:پمپدار […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای هونستان

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: هونستان نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای جودانه

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: جودانه نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای غنی آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: غنی آباد نوع سیستم:پمپدار […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای عباس آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان:شاهرود– روستا:عباس آباد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی شهر بیارجمند

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان:شاهرود– شهر: بیارجمند نوع سیستم:پمپدار – Drain back( […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی شهر داورزن

مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای باشتین

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: خراسان رضوی– شهرستان: سبزوار– روستا: باشتین نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای صدخرو

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:حمام خورشیدی روستای صدخرو نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای دستجرد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: دستجرد نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای کلاته اسد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: کلاته اسد نوع سیستم:پمپدار […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای خانخودی

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: خانخودی نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای ابراهیم آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:ستان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: ابراهیم آباد نوع سیستم:پمپدار […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

آبگرم خورشیدی زائرسرای امام جواد(ع)

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:جاده تهران- مشهد، بعد از میامی ، سه راهی بیارجمند […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای دزیان

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا:دزیان نوع سیستم:پمپدار – Drain […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای یزدو

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا:یزدو نوع سیستم:پمپدار – Drain […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای گیور

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: گیور نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای مغستان

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: یزد– شهرستان: اردکان – روستا: مغستان نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای هامانه

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: یزد– شهرستان: اردکان – روستا: هامانه نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای محمد آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: محمد آباد نوع سیستم:پمپدار […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای نجم آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: خراسان رضوی – شهرستان گناباد – روستای نجم آباد […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای غزازان

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: غزازان نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای مزرعه آقا

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: یزد– شهرستان: اردکان – روستا: مزرعه آقا نوع سیستم:پمپدار […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای استیر

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: خراسان رضوی– شهرستان: سبزوار– روستا: استیر نوع سیستم:پمپدار – […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای کلاته مزینان

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان سمنان شهرستان شاهرود روستا کلاته مزینان نوع سیستم:پمپدار Drain […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان سمنان شهرستان شاهرود روستا قلعه بالا نوع سیستم:پمپدار Drain […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی شهر داورزن

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار شهر داورزن نوع سیستم:پمپدار Drain […]