مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

دانشگاه سراسری سیستان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سیستان وبلوچستان شهرستان زابل نوع سیسستم:پمپدار Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۹۶ عدد (۱۹۲ مترمربع سطح چاذب) ظرفیت مخزن:۱۰٫۰۰۰ […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

پروژه مرغداری – قزوین

اطلاعات تکمیلیی محل نصب سیستم:استان:قزوین – شهرستان: زیاران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۰عدد (۲۰مترمربع سطح چاذب) ظرفیت مخزن:۱۰۰۰ لیتر سال نصب:۹۱
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

پروژه مرغداری – قزوین

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: قزوین– شهرستان: زیاران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۹ عدد (۱۸ مترمربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۱۰۰۰ لیتر سال نصب:۹۱
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

کلینیک بهینه سازی طالقان : پروژه سرمایش خورشیدی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران– شهرستان: ساوجبلاغ – منطقه: طالقان نوع سیسستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۴۲ عدد (۸۴ مترمربع سطح […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

جهاد دانشگاهی: پروژه آب شیرین کن

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران = شهرستان : کرج نوع سیسستم:پمپدار – Drain Back(سیستم تخلیه، بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۱۰ عدد ( ۲۰ متر […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو(سالن تولید پراید): حمام کارگری

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران = شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار – Drain Back(سیستم تخلیه، بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۲۱ عدد ( ۴۲ متر […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منطقه پنج عملیات انتقال گاز: مهمانسرا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: بوشهر – شهرستان : جم نوع سیسستم:پمپدار – Drain Back(سیستم تخلیه، بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۱۴ عدد ( ۲۸ متر […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

دانشگاه سراسری سیستان و بلوچستان: آشپزخانه مرکزی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: سیستان وبلوچستان– شهرستان: زابل نوع سیسستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۹۶ عدد (۱۹۲ مترمربع سطح چاذب) ظرفیت […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

دانشگاه سراسری سیستان و بلوچستان: مجموعه ۹۰ واحدی اساتید

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: سیستان وبلوچستان– شهرستان: زابل نوع سیسستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۷۲ عدد (۱۴۲ مترمربع سطح جاذب) ظرفیت […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

مدرسه مهدوی – تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران– شهرستان: تهران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۰عدد (۲۰مترمربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۵۰نفر آبگرم در روز سال نصب:۹۰
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو ( سالن L-90): حمام کارگری

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار–Drain Back (سیستم تخلیه ، بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۴۲ عدد(۸۴ متر مربع سطح […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

دانشگاه آزاد اسلامی حصارک: مجتمع آزمایشگاهی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار – Drain Back(سیستم تخلیه، بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۱۰ عدد ( ۲۰ متر […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

پروژه مرغداری – ساختمان حمام مرکزی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: قزوین – شهرستان: زیاران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۷۵عدد (۱۵۰مترمربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۸۰۰۰ لیتر سال نصب:۹۱
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

پروژه مرغداری – استان اصفهان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان:اصفهان-شهرستان:ایمان شهر نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۸عدد ظرفیت مخزن:۲۰۰۰ لیتر سال نصب:۹۱
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

مرغداری ییلاق جوجه- مازندران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: مازندران– شهرستان: آمل نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۲عدد (۲۴مترمربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۵۰نفر آبگرم در روز سال نصب:۹۱
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

شرکت آب وفاضلاب

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان تهران – شهر تهران نوع سیسستم:هیت پایپ (پرفشار) تعداد کلکتورها:۲دستگاه ظرفیت مخزن:۶۰۰لیتر سال نصب:۹۴
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

پروژه مرغداری مازندران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان مازندران شهرستان آمل نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۲عدد (۲۴مترمربع سطح مفید جاذب) ظرفیت مخزن:۱۵۰۰ سال نصب:۹۲