رزومه و سوابق کاری

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

شهرداری (نمازخانه)-استان تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان :تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۱دستگاه سال نصب:۹۱
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

شهرداری (سرویس بهداشتی)-استان تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان :تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۱دستگاه سال نصب:۹۱
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

پروژه دامداری-استان خراسان شمالی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: خراسان شمالی- شهرستان :آشخانه نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۳ دستگاه سال نصب:۹۱
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی – تبریز

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: آذربایجان شرقی- شهرستان : تبریز نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۲۰۲۰TVE سال نصب:۹۰
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

اداره امورعشایر -استان سمنان

اطلاعات تکمیلی استان:سمنان- شهرستان : سمنان نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:۱ دستگاه سال نصب:۹۱۰