رزومه و سوابق کاری

مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل مسکونی در روستای علی آباد

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: یزد – روستا: علی آباد نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۱۸۱TCEAH سال نصب:تابستان ۸۳
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

پروژه ۸۰ واحد مسکونی در استان سیستان و بلوچستان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: سیستان و بلوچستان = شهرستان : زاهدان نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱۸۱TCEAH سال نصب:زمستان ۸۶
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو(ساختمان فروش)

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲ دستگاه تعداد:۲۵۲TCEAH سال نصب:تابستان ۸۵
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل مسکونی در روستای علی آباد

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: یزد – روستا: علی آباد نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۱۸۱TCEAH سال نصب:تابستان ۸۳
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴رر