رزومه و سوابق کاری

مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای باشتین

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: خراسان رضوی– شهرستان: سبزوار– روستا: باشتین نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای صدخرو

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:حمام خورشیدی روستای صدخرو نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتور:۶۴ عدد […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای دستجرد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: دستجرد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای کلاته اسد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: کلاته اسد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای خانخودی

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: خانخودی نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]