پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

حمام خورشيدي روستاي لايبيد

اطلاعات تکميلي

  • محل نصب سیستم: استان اصفهان -شهرستان ميمه
  • نوع سیستم: پمپدار
  • ظرفیت سیستم: 1200 ليتري
  • تاریخ نصب: سال 89