پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای مزج

کلکتورهای این سیستم بر روی بام مسجد جنب حمام نصب شده است

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
  • محل نصب سیستم: استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: مزج
  • نوع سیستم: پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
  • تعداد کلکتور: 48 عدد (96 مترمربع سطح جاذب)
  • ظرفیت سیستم: 115 نفر آبگرم در روز
  • تاریخ نصب: فروردین86