پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای هونستان

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
  • محل نصب سیستم: استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: هونستان
  • نوع سیستم: پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
  • تعداد کلکتور: 56 عدد (112 مترمربع سطح جاذب)
  • ظرفیت سیستم: 134 نفر آبگرم در روز
  • تاریخ نصب: مهر 85