پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای عباس آباد

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
  • محل نصب سیستم: استان: سمنان– شهرستان:شاهرود– روستا:عباس آباد
  • نوع سیستم: پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
  • تعداد کلکتور: 54 عدد (108 مترمربع سطح جاذب)
  • ظرفیت سیستم: 128 نفر آبگرم در روز
  • تاریخ نصب: آذر 85