پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای صدخرو

کلکتورهای این سیستم بر روی بام حسینه مجاور حمام نصب شده است

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
  • محل نصب سیستم: حمام خورشیدی روستای صدخرو
  • نوع سیستم: پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
  • تعداد کلکتور: 64 عدد (128 مترمربع سطح جاذب)
  • ظرفیت سیستم: 152 نفر آبگرم در روز
  • تاریخ نصب: مرداد85