پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای خانخودی

کلکتورهای این سیستم بر روی بام حسینه جنب حمام نصب شده است

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
  • محل نصب سیستم: استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: خانخودی
  • نوع سیستم: پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
  • تعداد کلکتور: 42 عدد (84 مترمربع سطح جاذب)
  • ظرفیت سیستم: 100 نفر آبگرم در روز
  • تاریخ نصب: فروردین 85