پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای ابراهیم آباد

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
  • محل نصب سیستم: ستان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: ابراهیم آباد
  • نوع سیستم: پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
  • تعداد کلکتور: 42 عدد (84 مترمربع سطح جاذب)
  • ظرفیت سیستم: 100 نفر آبگرم در روز
  • تاریخ نصب: فروردین85