پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

حمام خورشیدی شهر داورزن

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
  • محل نصب سیستم: استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار شهر داورزن
  • نوع سیستم: پمپدار Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
  • تعداد کلکتور: 63 عدد (126 مترمربع سطح جاذب)
  • ظرفیت سیستم: 150 نفر آبگرم در روز
  • تاریخ نصب: آذر 85