مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

پروژه دامداری-استان خراسان شمالی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: خراسان شمالی- شهرستان :آشخانه نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۳ دستگاه سال نصب:۹۱
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی – تبریز

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: آذربایجان شرقی- شهرستان : تبریز نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۲۰۲۰TVE سال نصب:۹۰
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

اداره امورعشایر -استان سمنان

اطلاعات تکمیلی استان:سمنان- شهرستان : سمنان نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:۱ دستگاه سال نصب:۹۱۰
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

امورعشایر-استان کرمان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: کرمان- شهرستان : بافت نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۱دستگاه سال نصب:۹۱
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل مسکونی- تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA سال نصب:زمستان ۹۰