مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

شهرداری – استان گیلان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: گیلان- شهرستان املش نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۰۲TVE سال نصب:۹۰
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

مجتمع تفریحی ساختمان اساتید- استان گیلان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: گیلان- شهرستان املش نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۴TCEAH سال نصب:زمستان ۹۰
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

شرکت رس: ساختمان پیش ساخته سریع الاحداث

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۲۵۲TCEAH سال نصب:تابستان۸۶
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل مسکونی در روستای علی آباد

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: یزد – روستا: علی آباد نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۱۸۱TCEAH سال نصب:تابستان ۸۳
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

پروژه ۸۰ واحد مسکونی در استان سیستان و بلوچستان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: سیستان و بلوچستان = شهرستان : زاهدان نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱۸۱TCEAH سال نصب:زمستان ۸۶