مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو(ساختمان فروش)

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲ دستگاه تعداد:۲۵۲TCEAH سال نصب:تابستان ۸۵
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل مسکونی در روستای علی آباد

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: یزد – روستا: علی آباد نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۱۸۱TCEAH سال نصب:تابستان ۸۳
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴رر
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

سرویس بهداشتی – بوستان بانو

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان تهران شهرستان تهران نوع سیستم:هیت پایپ (پرفشار) مدل:۲۰۲۴TH تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

سرویس بهداشتی بوستان یاس

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان تهران شهرستان تهران نوع سیستم:هیت پایپ (پرفشار) مدل:۲۰۲۴TH تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴