مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای عباس آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان:شاهرود– روستا:عباس آباد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتور:۵۴ […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی شهر بیارجمند

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان:شاهرود– شهر: بیارجمند نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتور:۶۳ […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی شهر داورزن

مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای باشتین

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: خراسان رضوی– شهرستان: سبزوار– روستا: باشتین نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای صدخرو

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:حمام خورشیدی روستای صدخرو نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتور:۶۴ عدد […]