مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای دستجرد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: دستجرد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای کلاته اسد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: کلاته اسد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای خانخودی

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: خانخودی نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای ابراهیم آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:ستان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: ابراهیم آباد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

آبگرم خورشیدی زائرسرای امام جواد(ع)

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:جاده تهران- مشهد، بعد از میامی ، سه راهی بیارجمند نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون […]