آبگرمکن خورشیدی عمومی

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی در روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان شاهرود نوع سیستم:وکیوم تیوب مدل:۲۰۲۰TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۴
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کارخانه پاژن سفیت-سمنان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان سمنان نوع سیستم:ترموسیفونی مدل لوله خلأ با کمکی برقی مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:۴ دستگاه سال نصب:۹۳
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

سرویس بهداشتی-تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان:تهران-شهرستان:تهران نوع سیستم:ترموسیفونی با کمکی برقی مدل:۱۵۱TCE تعداد:۲ دستگاه سال نصب:۹۳