مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

امورعشایر-استان کرمان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: کرمان- شهرستان : بافت نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۱دستگاه سال نصب:۹۱
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

منزل مسکونی- تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA سال نصب:زمستان ۹۰
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

شهرداری – استان گیلان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: گیلان- شهرستان املش نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۰۲TVE سال نصب:۹۰
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

مجتمع تفریحی ساختمان اساتید- استان گیلان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: گیلان- شهرستان املش نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۴TCEAH سال نصب:زمستان ۹۰
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

شرکت رس: ساختمان پیش ساخته سریع الاحداث

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۱ دستگاه تعداد:۲۵۲TCEAH سال نصب:تابستان۸۶