مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای جودانه

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: جودانه نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای غنی آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: غنی آباد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای عباس آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان:شاهرود– روستا:عباس آباد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتور:۵۴ […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی شهر بیارجمند

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان:شاهرود– شهر: بیارجمند نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتور:۶۳ […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی شهر داورزن