مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای مغستان

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: یزد– شهرستان: اردکان – روستا: مغستان نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای هامانه

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: یزد– شهرستان: اردکان – روستا: هامانه نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای محمد آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: محمد آباد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای نجم آباد

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: خراسان رضوی – شهرستان گناباد – روستای نجم آباد نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای غزازان

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: غزازان نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]