مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای مزرعه آقا

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: یزد– شهرستان: اردکان – روستا: مزرعه آقا نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای استیر

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان: خراسان رضوی– شهرستان: سبزوار– روستا: استیر نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای کلاته مزینان

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان سمنان شهرستان شاهرود روستا کلاته مزینان نوع سیستم:پمپدار Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی روستای قلعه بالا

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان سمنان شهرستان شاهرود روستا قلعه بالا نوع سیستم:پمپدار Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

حمام خورشیدی شهر داورزن

اطلاعات تکمیلی کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور محل نصب سیستم:استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار شهر داورزن نوع سیستم:پمپدار Drain back( بدون نیاز به ضدیخ) تعداد […]