مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

پروژه حمام های سیار عشایر-استان اصفهان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان : اصفهان-شهرستان: اصفهان نوع سیستم:ترموسیفونی – باسیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۵ دستگاه سال نصب:۹۲
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

منزل شخصی -مرودشت

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان فارس-شهرستان : مرودشت نوع سیستم:ترموسیفونی مدل لوله خلأ با کمکی برقی مدل:۲۴۲۴TVE تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۳
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

شهرداری (سرویس بهداشتی )-استان تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان تهران-شهرستان تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – باسیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:یک دستگاه سال نصب:۹۲
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

شهرداری (نمازخانه)-استان تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان :تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۱دستگاه سال نصب:۹۱
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

شهرداری (سرویس بهداشتی)-استان تهران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران- شهرستان :تهران نوع سیستم:ترموسیفونی – با سیستم کمکی برقی مدل:۲۵۲TCEA تعداد:۱دستگاه سال نصب:۹۱