مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

کارخانه پارس خودرو ( سالن L-90): حمام کارگری

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار–Drain Back (سیستم تخلیه ، بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۴۲ عدد(۸۴ متر مربع سطح […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

دانشگاه آزاد اسلامی حصارک: مجتمع آزمایشگاهی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان : تهران نوع سیسستم:پمپدار – Drain Back(سیستم تخلیه، بدون نیاز به ضدیخ) تعداد کلکتورها:۱۰ عدد ( ۲۰ متر […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

پروژه مرغداری – ساختمان حمام مرکزی

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: قزوین – شهرستان: زیاران نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۷۵عدد (۱۵۰مترمربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۸۰۰۰ لیتر سال نصب:۹۱
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

پروژه مرغداری – استان اصفهان

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان:اصفهان-شهرستان:ایمان شهر نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۸عدد ظرفیت مخزن:۲۰۰۰ لیتر سال نصب:۹۱
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

مرغداری ییلاق جوجه- مازندران

اطلاعات تکمیلی محل نصب سیستم:استان: مازندران– شهرستان: آمل نوع سیسستم:پمپدار تعداد کلکتورها:۱۲عدد (۲۴مترمربع سطح جاذب) ظرفیت مخزن:۵۰نفر آبگرم در روز سال نصب:۹۱