​آبگرمکن های خورشیدی عمومی و صنعتی

آبگرمکن های خورشیدی عمومی هم با کلکتورهای تخت هم کلکتورهای لوله خلا به صورت سفارشی طراحی و ساخته می شوند.  با مکمل های برقی گازی یا اتصال به موتورخانه یا به صورت پیشگرم

معرفی محصول
مجتمع های مسکونی ، سرویس های بهداشتی عمومی ، پادگان های نظامی ، کارخانجات صنعتی ، هتل ها ،امکان توریستی وسایر مکان هایی که نیازمند آب گرم در مقیاس عمومی می باشند، از این سیستم می توانند استفاده کنند.
سیستم های عمومی می توانند هم با کلکتورهای تخت هم با کلکتورهای لوله خلاء طراحی و اجرا شوند. همچنین این سیستم ها برای بخش مکمل خود هم می توانند به موتورخانه متصل گردند هم به مخازن موجود در ساختمانها به عنوان پیشگرم اضافه گردند. 

تصاویر برخی از پروژه های اجرا شده:

ادامه مطلب

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید

سایر محصولات گروه حرارت خورشیدی

​کلکتورهای خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی کم فشار لوله خلا

آبگرمکن خورشیدی پرفشار صفحه تخت

آبگرمکن های خورشیدی پمپدار