استراکچرهای مناسب جهت استقرار بر روی بام مسطح

​در صورت نصب پنل های خورشیدی بر روی بام ساختمان ها، به دلیل اجتناب از ایجاد سطوح بادگیر و مخاطرات احتمالی آن، معمولا پنل های خورشیدی را به صورت عرضی و با زوایای کم به صورت یک طرفه یا دو طرفه نصب می کنند. تاثیر زاویه بر روی تولید پنلهای خورشیدی در این موارد کمتر از 10 درصد است. لذا به منظور ارتقای ایمنی، با اضافه کردن مقداری پنل و یا چشم پوشی از این تاثیر ناچیز، از استراکچرهای سبک و کم زاویه استفاده می نمایند. 
شرکت سولارکار برای این منظور سه تیپ سازه استقرار پنل بر روی بام طراحی و عرضه می نماید.

استراکچر بام تیپ 1 (یکطرفه فلزی)
استراکچر بام تیپ 2 (دو طرفه فلزی)
استراکچر بام تیپ 3 (یکطرفه بتنی)