​توربین های آبی

Comming Soon

شرکت Rehart آلمان
​​​​​​​

انواع توربین های آبی مقیاس کوچک:

​​​​​​​پلتون - اسکرو - ...