نیروگاه های خورشیدی

نیروگاه های کوچک 
​​​​​​​کمتر از 100 کیلووات

نیروگاه های بزرگ
بالاتر از 100 کیلووات

این نیروگاه ها توسط مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعابی که دارند و در محل اشتراک احداث می شود.

دولت با خرید تضمینی با قیمتهای بالاتر از احداث این نیروگاه ها حمایت می کند. 

این نیروگاه ها در ظرفیت های بالا توسط سرمایه گذاران در مکانهای مناسب احداث می شود. 

​​در ایران، متولی سیاست گذاری و حمایت از توسعه نیروگاه های خورشیدی، سازمان انرژی های تجدیدپذیر (ساتبا) است. نوع سرمایه گذاری این نیروگاه ها به دو گروه کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تقسیم بندی شده است. 

شرکت سولارکار، به عنوان پیمانکار صاحب صلاحیت در سامانه مهرسان وزارت نیرو، طراحی، تامین و اجرای نیروگاه های خورشیدی را برای کلیه متقاضیان انجام می دهد. 

نیروگاه های خورشیدی، یکی از راه حل های نوین بشر است برای نجات جهان از گازهای گلخانه ای.
اگرچه هنوز سهم اصلی تامین برق بر روی سوخت های فسیلی است، اما مسیر حرکت در توسعه تولید برق خورشیدی است. 

نیروگاه های خورشیدی به عنوان نیروگاه های تولید پراکنده در اغلب کشورهای دنیا مورد حمایت دولت ها هستند. در ایران نیز وزارت نیرو در سازمان انرژی های تجدید پذیر (ساتبا) متولی این مهم شده است. 

هم اکنون سیاست کلی دولت خرید تضمینی 20 ساله از نیروگاه های خورشیدی با قیمت هایی بالاتر از سایر منابع تولید است. هرچند که اجرای این سیاست ها به دلیل شرایط مالی و اقتصادی دولت در سالهای اخیر دچار چالش هایی شده است. 

برخی از پروژه های اجرا شده:

استراکچرهای خورشیدی

​پکیج های Off-Grid
مستقل از شبکه

---------------------------------------
​​​​​​​سایر محصولات گروه برق خورشیدی

پکیج های سیار عشایری