نمایشگاه ها

پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان سمنان
شهریور1395

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سمنان
​​​​​​​خرداد1402

نمایشگاه صنعت ساختمان
همایش ملی فناوری های نوین و بهینه سازی انرژی با رویکرد تجاری سازی در صنعت ساختمان
​​​​​​ آبان​1402