پروژه نیروگاه 20 کیلوواتی
متصل به شبکه
​​​​​​​کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان سمنان

سوابق پروژه های اجرا شده در برق خورشیدی

پروژه پارکینگ خورشیدی
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان
ظرفیت: 20 کیلووات
​​​​​​​زمان: تابستان 1401

نیروگاه5 کیلو وات امیریه دامغان
​​​​​​​کارفرما کمیته امداد امام خمینی

نیروگاه 5 کیلو وات خانگی
​​​​​​​در مهدی شهر (سنگسر ) سمنان
​​​​​​​(7نیروگاه)

نیروگاه 5 کیلو وات  خانگی در شهمیرزاد سمنان

نیروگاه 5 کیلو وات خانگی در درجزین سمنان
​​​​​​​(6 نیروگاه)

نیروگاه 10 کیلو وات زاهدان
دانشگاه فنی و حرفه ای سیستان بلوچستان
​​​​​​​1401

نیروگاه 20 کیلو وات 
شرکت پالایشگاه نفت امام خمینی شازند
​​​ ​​​​​​​ 1401

نیروگاه33 کیلووات
شرکت انتقال گاز ایران
 منطقه 6 عملیاتی
بندر عباس
​​​​​​​1402

پکیج های قابل حمل خورشیدی 100 وات 

-شرکت توانیر استان کرمان(400 دستگاه)

-شرکت توانیر استان تهران(50 دستگاه)

-شرکت توانیر استان همدان(30 دستگاه)

-شرکت توانیر استان هرمزگان(140 دستگاه)​​​​​​​

-شرکت توانیر استان اراک(30 دستگاه)​​​​​​

-ادره کل امور عشایر استان آذربایجان غربی (155 دستگاه )

​​​​​​​-اداره کل امور عشایر استان کرمان (270 دستگاه )