سوابق پروژه های اجرا شده در
​​​​​​​آبگرمکن های خورشیدی

پروژه حمام های خورشیدی

این پروژه در سال 1383 به کارفرمایی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ایران تعریف گردید. شرکت سولارکار در آن مقطع موفق به عقد قراردادی به ارزش ؟؟؟ هزار دلار و اجرای بیش از 50 حمام عمومی در کشور شد.